Privatumo politika

KAS MES ESAME?


Mes esame „Ewopharma AG“ bendrovė, „Ewopharma Group“ padalinys su būstine adresu: Vordergasse 43, 8200 Schaffhausenas, Šveicarija.

Taip pat mums priklauso „Ewopharma International, s.r.o.“ bendrovė, „Ewopharma Group“ narė, vykdanti veiklą adresu: Hlavná 13, Bratislava 3, 83101, Slovakija. „Ewopharma International, s.r.o.“ bendrovė yra leidimo prekiauti ES (ir už jos ribų) turėtoja.

Mūsų kontaktinė informacija: info@remove-this.ewopharma.com. Tel. +41 52 633 09 99. Už „Ewopharma Group“ duomenų apsaugą atsakinga Julienne Jameson: j.jameson@remove-this.ewopharma.com


KODĖL MES RENKAME IR SAUGOME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS?
Jūsų asmens duomenys yra bet kurie duomenys, kurie suteikia galimybę Jus identifikuoti. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įpareigoja mus informuoti, kuriais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jei turite sutartį su „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o.“, mes rinksime Jūsų asmeninius duomenis šios sutarties pagrindu.

Jeigu mes su Jumis anksčiau turėjome verslo santykių ar jeigu tikimės, kad ateityje su Jumis jų turėsime, saugosime Jūsų duomenis klientų sąrašo pagrindu, remdamiesi teisėtais interesais, kuriuos pripažindami sutiktumėte, kad Jūsų duomenys būtų išsaugoti, ir tai atitiktų ir mūsų interesus. 

Mes taip pat galime gauti Jūsų asmeninius duomenis iš trečiosios šalies. Trečioji šalis turi laikytis duomenų apsaugos įstatymų. Jei manote, kad taip nėra, susisiekite su mumis. 

Jei dalyvavote klientų tyrimuose ir konkursuose ar apklausose, tuomet mes turėjome gauti Jūsų sutikimą saugoti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Mes, farmacijos bendrovė, saugosime su Jūsų sveikata susijusius asmeninius duomenis, gaunamus, kai Jūs informuojate mus apie asmeninę patirtį, susijusią su mūsų gaminiu, nes mums taikomi farmakologinio budrumo (vaistų saugumo) srities teisės aktai ir turime parengti produktų saugos profilį visai ES. Visi duomenys bus laikomi konfidencialiais ir saugomi. Mes galime susisiekti su Jumis (ar asmeniu, pranešančiu apie patirtį), kad galėtume papildyti informaciją vaistų saugumo įvertinimo tikslu.

Jeigu esate sveikatos priežiūros specialistas, atkreipkite dėmesį, kad, teikiant ataskaitas apie nepageidaujamus įvykius, reikia laikytis nacionalinių teisės aktų. Jei apie tokius įvykius pranešate tiesiogiai mums, visa informacija, įskaitant Jūsų asmeninius duomenis, bus tvarkoma taip, kaip pirmiau aprašyta. 

Jeigu kreipiatės į mus dėl darbo, Jūsų duomenys bus saugomi iki 5 metų, – gal atsiras kita galimybė pasiūlyti panašų darbą. Taip yra dėl to, kad „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o.“ stengiasi įdarbinti talentingiausius darbuotojus.

„EWOPHARMA AG“ IR (AR) „EWOPHARMA INTERNATIONAL, S.R.O.“ DUOMENŲ PERDAVIMAS
Yra keletas atvejų, kai  „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o.“ turi perduoti Jūsų asmens duomenis reikmėms, kurios nebėra pačios „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o.“ veikla.

Jeigu „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o“ yra sudariusi sutartį su Europos farmacijos pramonės įmonių federacijos nariu, kiekviena sutarties Šalis gali privalėti perduoti asmens duomenis, susijusius su sveikatos priežiūros specialistais, kurie gavo atlygį iš mūsų tam, kad teiktų informaciją apie reikalavimų laikymąsi. Daugiau informacijos yra Jūsų sutikimo formoje.

Jeigu „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o“ tiesiogiai taikomi ataskaitų apie atlygio mokėjimą sveikatos priežiūros specialistams reikalavimai, „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o“ išsaugos Jūsų duomenis, reikalingus ataskaitoms pagal taikomus įstatymus parengti.

Jeigu bet kokio pobūdžio asmens duomenys „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o.“ perduodami reikmėms, kurios nebėra jų pačių veikla, „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o.“ imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti pagal taikomus privatumo įstatymus. Jeigu „Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o.“ perduoda asmens duomenis už EEE ribų, bendrovės užtikrina, kad duomenų gavėjams taikomas Europos Komisijos tinkamumo kriterijus. Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenys toje šalyje bus apsaugoti tokiu pat lygmeniu, kokiu būtų EEE.

Bet kokie asmens duomenys, surinkti vaistų saugumo stebėjimo tikslais, bus suteikiami „Ewopharma Group“ ar trečiosioms šalimis, pavyzdžiui, gamintojams, leidimų prekiauti turėtojams, gaminio ar sveikatos priežiūros institucijoms, kaip yra reikalaujama pagal ES ir nacionalinius farmakologinio budrumo (vaistų saugumo) srities teisės aktus.


KIEK ILGAI LAIKYSIME DUOMENIS
Jeigu asmens duomenys yra gauti pagal Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tuo laikotarpiu, kuris nurodytas sutikime. 

Jeigu asmens duomenys yra gauti ir laikomi dėl sutartyje nurodytų tikslų, jie bus saugomi tik tuo laikotarpiu, kuris nurodytas sutartyje, ar iki kito, sutartyje nurodyto termino. 

Jeigu asmens duomenys yra gauti vaistų saugumo stebėsenos tikslais, ataskaitos saugomos ES ir nacionaliniuose farmakologinio budrumo (vaistų saugumo) teisės aktuose nustatytu laikotarpiu, paprastai mažiausiai 10 metų po to, kai gaminys buvo pašalintas iš rinkos paskutinėje šalyje, kurioje juo buvo prekiaujama.

Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek laiko, kiek reikia pagal taikomus įstatymus, ginčams išspręsti ar atsižvelgiant į griežtus kriterijus, nustatytus Grupės duomenų apsaugos programoje. Dėl konkrečios informacijos kreipkitės: info@remove-this.ewopharma.com ar j.jameson@ewopharma.com.

JŪSŲ TEISĖS
Jūs turite teisę pareikalauti nukopijuoti bet kuriuos Jūsų asmens duomenis ir patvirtinti jų tikslumą ar paprašyti juo ištaisyti.
Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti iš mūsų sistemos. Jeigu Jūsų asmens duomenys saugomi sutikimo pagrindu, galite atšaukti savo sutikimą, e. paštu kreipdamiesi į kontaktinį asmenį, kuris nurodomas sutikimo formoje. 

Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas ar visiškai neleisti jų tvarkyti.

Visi prašymai bus vertinami kaip atskiras konkretus atvejis. 

PASEKMĖS NESUTEIKUS ASMENINIŲ DUOMENŲ
„Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o“ neprašo Jūsų asmeninių duomenų, kurie bendrovėms neatrodo absoliučiai būtini. Todėl, jei atsisakysite juos suteikti, mes negalėsime su Jumis bendradarbiauti. Tai nagrinėjama kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

MŪSŲ TINKLAVIETĖS LANKYTOJAI
Kai kas nors apsilanko www.ewopharma.com, mes naudojamės trečiosios šalies – „Google Analytics“ – paslauga, kad surinktume standartinę informaciją apie prisijungimus internete ir lankytojų elgesio modelių duomenis. Be apytikslės vietos duomenų (IP adreso), „Google Analytics“ surinkta informacija dažniausiai yra anoniminiai srauto duomenys, pvz., naršyklės informacija, įrangos informacija ir kalba. Mes nerenkame papildomos informacijos, pvz., Jūsų amžiaus, lyties, interesų ar banko duomenų. Surinkta informacija naudojama apibendrinti, kaip žmonės įgyja prieigą ir naudojasi mūsų tinklaviete, kad pagerintume savo paslaugas ir vartotojų patirtį. Ji nenaudojama jokiems papildomiems tikslams, pavyzdžiui, tiems, kurie prisijungia prie mūsų svetainės, profiliuoti.

Jei susisiekite su mumis naudodamiesi mūsų tinklaviete, šią informaciją naudosime tik norėdami atsakyti į jūsų pateiktus klausimus ir (ar) skundus ar atsiųstus pasiūlymus. Atsakius į Jūsų užklausą, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti.

APSAUGA
Mes imamės pagrįstų veiksmų, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti, naudodami fizines ir (ar) elektronines apsaugos priemones, kurių lygis atitinka asmens duomenų pažeidžiamumą.

Nors įdiegėme apsaugos priemones, negalime garantuoti informacijos saugumo, jeigu ją pateikėte el. paštu ar internetu. Asmeninių duomenų pateikimas naudojantis tokiais tinklais atliekamas Jūsų pačių rizika, nes perdavimas internetu niekada nėra 100 proc. saugus ar be trikdžių. Turėtumėte laikytis ypatingų atsargumo priemonių ir spręsti, kokią informaciją siunčiate mums e. paštu ar skelbiate mūsų tinklavietėse.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLAVIETĖS
Jūs galite prisijungti prie tam tikrų trečiųjų šalių tinklaviečių ir naudotis jų paslaugomis, jungdamiesi per mūsų tinklavietę. „Ewopharma“ ir (ar) „Ewopharma International s.r.o“ neatsako už kitų tinklaviečių privatumo politiką ar praktiką. Turėtumėte išnagrinėti jų svetaines, kad gautumėte daugiau informacijos apie jų privatumo politiką. Turėtumėte pasidomėti tokiomis tinklavietėmis, kad gautumėte daugiau informacijos apie jų privatumo politiką.

Mes turime „Facebook“/„LinkedIn“ puslapį, skirtą kai kuriems mūsų produktams. Pasirinkus bendrinti informaciją naudojantis „Facebook“, bendrinamą informaciją reglamentuoja jo privatumo politika. Minėti socialiniai tinklai taip pat gali keistis informacija su mumis bei skelbti informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėse savo puslapiuose. Jūs galite keisti savo privatumo nustatymus „Facebook“ tinklavietėje.

„Ewopharma AG“ ir (ar) „Ewopharma International, s.r.o.“ slapukų naudojimas


Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra įdiegiami Jūsų kompiuteryje Jums lankantis tinklavietėse. Jie plačiai naudojami siekiant, kad interneto svetainės funkcionuotų ar funkcionuotų efektyviau, taip pat tam, kad informacija būtų teikiama svetainės savininkams.

Kaip galima pakeisti naršyklės nustatymus, kad slapukai būtų blokuojami?


Dauguma žiniatinklio naršyklių suteikia galimybę kontroliuoti daugumą slapukų keičiant naršyklės nustatymus. Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus, įskaitant tai, kaip suprasti, kad slapukai yra įdiegti naršyklėje, kaip juos valdyti ir ištrinti, apsilankykite www.aboutcookies.org ar www.allaboutcookies.org.

Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ Jūsų sekimo visose tinklavietėse, sužinokite, kaip tai padaryti   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ
Jei manote, kad nebuvo teisingai ar tinkamai elgiamasi Jūsų teisių atžvilgiu, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.